منتظران ظهور

گامی هر چند کوچک در جهت تعجیل در فرج امام زمان عج

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تفکر در آیات و نشانه های الهی» ثبت شده است

آیا به آبی که می نوشید توجه می کنید؟

آیا آبی را که شما می‌نوشید متوجهید؟آیا شما آن آب را از ابر فرو ریختید یا ما نازل ساختیم؟اگر می‌خواستیم آن آب را شور و تلخ می‌گردانیدیم، پس چرا شکرگزاری نمی‌کنید؟!

سوره واقعه-آیات68الی70

Have you considered the water you drink?Did you send it down from the clouds, or did We send it?Did We will, We would make it bitter; so why are you not thankful?

montazeran-e-zohoor.blog.ir

۰۳ تیر ۹۵ ، ۱۶:۳۷ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید علیرضا هاشمی مدنی

آیا دیدید تخمی را که در زمین میکارید؟

آیا دیدید تخمی را که در زمین می‌کارید؟آیا شما آن تخم را می‌رویانید یا ما رویاننده‌ایم؟اگر ما بخواهیم کشت و زرع شما را خشک و تباه می‌سازیم تا با حسرت و ندامت به سخنان بیهوده پردازید.

سوره واقعه-آیات 63و64و65

Have you considered the soil you till?Do you yourselves sow it, or are We the Sowers?Did We will, We would make it broken orts, and you would remain bitterly jesting .

۰۱ تیر ۹۵ ، ۱۷:۳۶ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید علیرضا هاشمی مدنی