منتظران ظهور

گامی هر چند کوچک در جهت تعجیل در فرج امام زمان عج

۶ مطلب با موضوع «سوره واقعه» ثبت شده است

آیا به آبی که می نوشید توجه می کنید؟

آیا آبی را که شما می‌نوشید متوجهید؟آیا شما آن آب را از ابر فرو ریختید یا ما نازل ساختیم؟اگر می‌خواستیم آن آب را شور و تلخ می‌گردانیدیم، پس چرا شکرگزاری نمی‌کنید؟!

سوره واقعه-آیات68الی70

Have you considered the water you drink?Did you send it down from the clouds, or did We send it?Did We will, We would make it bitter; so why are you not thankful?

montazeran-e-zohoor.blog.ir

۰۳ تیر ۹۵ ، ۱۶:۳۷ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید علیرضا هاشمی مدنی

آیا دیدید تخمی را که در زمین میکارید؟

آیا دیدید تخمی را که در زمین می‌کارید؟آیا شما آن تخم را می‌رویانید یا ما رویاننده‌ایم؟اگر ما بخواهیم کشت و زرع شما را خشک و تباه می‌سازیم تا با حسرت و ندامت به سخنان بیهوده پردازید.

سوره واقعه-آیات 63و64و65

Have you considered the soil you till?Do you yourselves sow it, or are We the Sowers?Did We will, We would make it broken orts, and you would remain bitterly jesting .

۰۱ تیر ۹۵ ، ۱۷:۳۶ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید علیرضا هاشمی مدنی

ما مرگ را بر همه شما مقدر ساختیم

ما مرگ را بر همه شما مقدّر ساختیم و هیچ کس بر قدرت ما سبق نتواند برد. 

سوره واقعه-آیه60

We have decreed among you Death; We shall not be outstripped;

۳۰ خرداد ۹۵ ، ۲۲:۲۷ ۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید علیرضا هاشمی مدنی

همه در وعده گاه روز معین محشر گرد آورنده می شوند

 لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِیقَاتِ یَوْمٍ مَّعْلُومٍ 

همه در وعده گاه روز معیّن محشر گرد آورده می‌شوند.

سوره واقعه-آیه50

shall be gathered to the appointed time of a known day.

montazeran-e-zohoor.blog.ir

۳۰ خرداد ۹۵ ، ۱۷:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید علیرضا هاشمی مدنی

چرا آفرینش مجدد را تصدیق نمی کنید؟

ما شما را آفریدیم؛ پس چرا (آفرینش مجدّد را) تصدیق نمی‌کنید؟!

سوره واقعه -آیه57

We created you; therefore why will you not believe?

۳۰ خرداد ۹۵ ، ۰۱:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید علیرضا هاشمی مدنی

والسابقون السابقون آنان مقربانند

و (طایفه سوم) آنان که (مشتاقانه در ایمان) بر همه پیشی گرفتند و (در اطاعت خدا و رسول) مقام تقدم یافتند.آنان به حقیقت مقربان درگاهند.آنان در بهشت پرنعمت جاودانی متنعّمند.آنها جمعی بسیار از امم پیشینیان هستند.و عدّه قلیلی از متأخّران (یا بسیاری از مقدّمان امّت محمّد ص و قلیلی از مردم آخر زمان این امّت باشند).

سوره الرحمن-آیه10الی14

and the Outstrippers: the Outstrippersthose are they brought nigh the Throne,in the Gardens of Delight(a throng of the ancientsand how few of the later folk)

۳۰ خرداد ۹۵ ، ۰۰:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سید علیرضا هاشمی مدنی