به نام خداوند بخشنده مهربان

ما این قرآن عظیم الشأن را در شب قدر نازل کردیم.و چه تو را به عظمت این شب قدر آگاه تواند کرد؟شب قدر از هزار ماه بهتر و بالاتر است.در این شب فرشتگان و روح (یعنی جبرئیل) به اذن خدا (بر مقام ولایت نبی و امام عصر علیه السّلام) از هر فرمان و دستور الهی نازل می‌شوند (و سرنوشت و مقدرات خلق را نازل می‌گردانند).این شب (رحمت و) سلامت و تهنیت است تا صبحگاه.

سوره قدر

In the Name of God, the Merciful, the Compassionate

Behold, We sent it down on the Night of Power;And what shall teach thee what is the Night of Power?The Night of Power is better than a thousand months;in it the angels and the Spirit descend, by the leave of their Lord, upon every command.Peace it is, till the rising of dawn.

مجموعه آداب و اعمال شب نوزدهم رمضان و شب قدر که از کتاب مفاتیح‌الجنان گردآوری شده است را در ادامه می‌خوانید: