رنگ خدایى (بپذیرید: رنگ ایمان و توحید و اسلام.) و چه رنگى از رنگ خدایى بهتر است؟! و (بگویید) ما تنها او را عبادت مى کنیم.

سوره بقره آیه 138

"We have taken the colouring of God; and whose shade is better than God's? Him alone we worship."

((صبغه الله ، و من احسن من اللّه صبغه ؟)) کلمه (صبغه ) از ماده (ص - ب - غ ) است ، و نوعیت را افاده مى کند، یعنى مى فهماند این ایمان که گفتگویش مى کردیم ، یک نوع رنگ خدائى است ، که ما بخود گرفته ایم ، و این بهترین رنگ است ، نه رنگ یهودیت و نصرانیت ، که در دین خدا تفرقه انداخته ، آنرا آنطور که خدا دستور داده بپا نداشته است .

((و نحن له عابدون )) این جمله کار حال را مى کند، در عین حال بمنزله بیانى است براى ((صبغة اللّه و من احسن ))، و معنایش این است که (در حالیکه ما تنها او را عبادت مى کنیم ، و چه رنگى بهتر از این ؟ که رنگش بهتر از رنگ ما باشد).

ترجمه تفسیر المیزان -جلد 1- صفحه472